Generalny wykonawca – zadania, obowiązki i prawa

Generalny wykonawca – zadania, obowiązki i prawa

Nieruchomości są ważnym aspektem w życiu człowieka. Z pewnością nie od dziś wiadomo, że nowe budynki znacznie przyczyniają się do poprawy komfortu pracy czy życia w zależności od tego, jaka jest ich specyfika czy wreszcie przeznaczenie. Dwie ostatnie dekady z pewnością pod względem nieruchomości należą do udanych w przypadku polskiego rynku. Wydaje się jednak, że stworzenie tak licznych nieruchomości mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-usługowych czy wreszcie biurowych nie byłoby możliwe, gdyby nie tak zwany generalny wykonawca, który często czuwał nad przeprowadzeniem różnorodnych inwestycji. Firmy zajmujące się generalnym wykonawstwem nie są oczywiście polskim tworem. Zaczęły powstawać między innymi na gruncie zachodnioeuropejskim, by po jakimś czasie pojawić się również w Środkowej Europie. Warto zaznaczyć, że z pewnością pod wieloma względami są to działalności potrzebne. Na czym dokładnie polega jednak ich praca oraz w przypadku których nieruchomości firmy będące generalnym wykonawcą pojawiają się najczęściej? Warto znać odpowiedzi na te pytania, ponieważ w efekcie końcowym mogą one w znacznym stopniu przyczynić się do zrozumienia fenomenu działalności generalnych wykonawców – nie tylko w Polsce czy Europie, ale także na całym świecie.

Generalny wykonawca a prace instalacyjne

Najczęściej zleca się dzisiaj generalnemu wykonawcy tak zwane prace instalacyjne. Te ostatnie obejmują po części prace wykończeniowe, jednak nie do końca są z nią ściśle związane. Sama definicja prac instalacyjnych obejmuje te działania, które mają na celu podłączenie różnego rodzaju elementów elektrycznych, wodociągowych czy gazowych do konkretnego pomieszczenia, będącego oczywiście realizacją projektu jakiejś firmy deweloperskiej. Warto zaznaczyć, że generalny wykonawca nadzorujący tego rodzaju zadania musi posiadać odpowiednie kompetencje z zakresu wymienionych wyżej instalacji. Niekiedy bywa jednak tak, że generalny wykonawca zatrudnia tak zwanego podwykonawcę, na przykład elektryka, a ten ostatni za odpowiednią kwotę podłącza wszystkie potrzebne instalacje. Podobnie jest zresztą z pozostałymi instalacjami. Wydaje się jednak, że coraz częściej generalne wykonawstwo rozszerza zakres swojego działania i łączy się na przykład z pracami wykończeniowymi czy realizacją całego projektu od samego początku.

Generalny wykonawca a prace wykończeniowe

wykonawcaPrace wykończeniowe mogą być związane z podłączeniem instalacji (o czym mowa była wyżej), jednak zazwyczaj kojarzone są raczej z tym, co rezerwowe, a nie niezbędne podczas tworzenia nowych nieruchomości takich jak domy jednorodzinne, biurowce czy hale produkcyjne. Prace wykończeniowe są więc opcjonalne (dziś na rynku znajdziemy nieruchomości oferowane najczęściej w stanie surowym) i nie każda firma deweloperska się na nie decyduje. Jeśli jednak inwestor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu takich działań, zazwyczaj nie ma czasu na nadzorowanie wspomnianych prac. Tutaj właśnie zaczyna się działanie generalnego wykonawcy. Warto pamiętać o tym, że w umowie powinno być dokładnie zawarte to, na czym winien skupić się generalny wykonawca. Ewentualne niedopowiedzenia mogą być potem źle interpretowane przez każą ze stron, co w rzeczywistości może z kolei doprowadzić do zatargów. Niekiedy obie firmy w wyniku rozpraw sądowych tracą wiele, włącznie z zaufaniem ze strony klientów. Warto więc już wcześniej na poziomie podpisywania umowy uwzględnić wszystkie czynniki związane z wykonywaną pracą i zastanowić się nad wszystkimi ważnymi zagadnieniami.

Zarządzanie całym projektem – duża odpowiedzialność generalnego wykonawcy

Niezależnie od tego, jaką umowę zawiera generalny wykonawca, jedno jest pewne – każda firma zajmująca się tego rodzaju działalnością staje przed trudnym i jednocześnie bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Wydaje się jednak, że mimo wszystko wiele spółek na przestrzeni lat zdecydowało się zacząć współpracę tego typu. Warto więc – podejmując się działań związanych z pracą generalnego wykonawcy – pamiętać o kilku ważnych czynnikach. Przede wszystkim o tym, by przestrzegać terminu zakończenia prac, który został zawarty we wcześniej podpisanej umowie. Często bywa bowiem tak, że choć działania zostały wykonywane solidnie, czas pracy uległ wydłużeniu. Z tego powodu można spodziewać się niemiłych konsekwencji. Oczywiście należy jednocześnie nadmienić, że w umowie powinien znaleźć się zapis o sytuacjach, w których wydłużenie terminu oddania prac może zostać wydłużony. Na przykład, jeśli warunki atmosferyczne będą znacznie utrudniały pracę generalnemu wykonawcy i jego ekipie.

Oddanie projektu do użytku – zadanie generalnego wykonawcy czy dewelopera?

Okazuje się, że praca generalnego wykonawcy może być bardzo skomplikowana. Wbrew pozorom jego działania nie polegają bowiem na wykonywaniu stałych obowiązków. Wszystko zależy od tego, jaka umowa została zawarta pomiędzy wspomnianym wykonawcą a firmą deweloperską. Na przestrzeni lat poszczególne zadania bardzo się więc zmieniały, jednakże obecnie istnieje kilka podstawowych schematów, którymi inwestorzy kierują się podczas pracy z generalnymi wykonawcami. Warto zaznaczyć, że niezależnie od zakresu obowiązków, na wykonawcy spoczywa ogromna odpowiedzialność, a raz nadszarpnięte zaufanie może na zawsze pogrążyć niekompetentną firmę. Wydaje się jednak, że obecnie na rynku możemy znaleźć przynajmniej kilka firm zajmujących się generalnym wykonawstwem, które na przestrzeni lat utorowały sobie drogę do sukcesu i dziś sukcesywnie nią podążają.